Etusivu / Ajankohtaista / Kevään asuntomarkkinakatsaus – Kasvun taimet versovat asuntokaupassa

Kevään asuntomarkkinakatsaus – Kasvun taimet versovat asuntokaupassa

Suomessa kevät tulee ensin hitaasti ja lopulta yllättää kaikki nopeudellaan. Asuntokaupassa on nähty hiljainen sydäntalvi, mutta nyt kasvun taimia on nyt selvästi näkyvissä. Asuntokaupan epävarmuustekijöistä on poistuneet mm. sähkön hintapiikki ja Natoon liittynyt epävarmuus. Nollakorkoihin ei ole paluuta, mutta viimeksi raportoidut inflaatioluvut kertoivat sitkeän inflaation alkaneen pikkuhiljaa hellittää. Maltillistuneet näkemykset tulevasta korkotasosta luovat nekin luottamusta tulevaan. Suuremmasta suhdannekäänteestä riippumatta asuntokaupan vuotuinen kierto lisää tällä hetkellä kauppamääriä kuukausi kuukaudelta kohti kesää. Näin ollen nyt on sekä tarjontaa ostajille, että myyntiä harkitsevan näkökulmasta myös selvästi enemmän ostajia liikkeellä, kuin menneen loppusyksyn ja sydäntalven hiljaisessa asuntomarkkinassa.

Kuluttajaluottamus paranee ja asuntolainatiskillä näkyy liikettä — markkinointiajat kääntyneet laskuun

Suomalaisten kuluttajaluottamus on mittauksissa ollut pitkään vaisua. Se on kuitenkin parantunut jo kolme kuukautta peräkkäin, mikä luo osaltaan uskoa tilanteen vähittäiseen parantumiseen. Vuodenvaihteen molemmin puolin solmittujen työehtosopimusten ja hidastuvan inflaation ennustetaan loppuvuodesta alkaen kasvattavan kuluttajien ostovoimaa, mikä tukee kehitystä edelleen.

Pankit raportoivat hiljattain asuntolainojen nostomääriä helmikuulta ja niissä oli nousua hiljaisesta tammikuusta n 15 %. Maaliskuun dataa saadaan vielä odottaa, mutta epävirallinen viesti on se, että oman kodin hankintaan otettavien lainojen nostomäärät ovat maltillisessa kasvussa. Tämä on toki myös luontevaa vuodenaika huomioiden.

Suomen suurimman asuntoportaalin julkaisema tilasto kertoo, että koko syksyn 2022 pidentyneet kohteiden markkinointiajat ovat kääntyneet tammikuun huipusta laskuun kaikissa asuntotyypeissä ja kaikissa kokoluokissa.

Bo LKV:n käytettyjen asuntojen euromääräinen liikevaihto nousi maaliskuussa 23 % suhteessa helmikuuhun. Kuukausittaiset myyntiluvut ovat edelleen alhaalla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mutta ero viimevuoteen on selvästi kaventumassa.

Kysyntä jakautuu mikromarkkinoihin — hyvä kohde oikealla hinnalla liikkuu varmasti

Viime vuosia alempana pysynyt asuntokysyntä ei ole kohdellut kaikki alueita ja asumistyyppejä yhtenäisesti ja jakolinjat saattavat kulkea hyvinkin lähekkäin eri kaupunginosissa. Oikein hinnoitellut, hyväkuntoiset kohteet halutuilla alueilla ovat kuitenkin jatkuvasti tehneet kauppansa varsin hyvin ja sikäli asuntomarkkina toimii” toteaa Bo LKV:n toimitusjohtaja Tuomo Räsänen.

”Oikealla hinnoittelulla haastavammatkin kohteet ovat myytävissä, mutta esim. taloutensa huonosti hoitanut taloyhtiö edessä olevine remontteineen voi selvästi vähentää monen kuluttajan ostoinnostusta. Moni myös jättää ylihinnoitelluksi kokemansa kohteen kokonaan pois omalta harkintalistaltaan”, kertoo Räsänen.

”Omakotitaloissa hinnan ja kunnon lisäksi energiaratkaisut ovat näytelleet viime aikoina isoa roolia kuluttajien miettiessä omia ratkaisujaan. Sähkön hinnan lasku ja näkymä pelättyä edullisemmista tulevista sähkönhinnoista näyttäisi jälleen parantavan myös sähkölämmitteisten talojen kauppaa.”, Räsänen lisää.

Asuntojen hinnat nousivat tammikuusta helmikuuhun

Asuntojen hintakehityksellä on spekuloitu runsaasti ja asuntojen hinnat ovatkin vuodenvaihteen molemmin puolin olleet maltillisessa laskussa suurimmalla osalla paikkakunnista. Helmikuussa käytettyjen asunto-osakkeiden hinnat olivat valtakunnallisesti 5,2 prosenttia alemmalla tasolla kuin helmikuussa 2022. Käänteen hetkellä on kuitenkin mielekkäintä tarkastella hintakehitystä suhteessa edelliseen kuukauteen.

Helmikuussa käytettyjen asunto-osakkeiden hinnat nousivat tammikuuhun nähden 1,2 prosenttia. On hyvin mahdollista, että yleinen, mittavampi hintojen lasku tästä eteenpäin jää näkemättä ja kuukausitasolla loppuvuodesta nähdään jo lievää nousua.

Suhdanteesta riippumatta muuttoliike kasvukeskuksiin ja niiden ympäristökuntiin on jatkumassa. Tämä luo tarvetta ja kysyntää markkinatilanteesta riippumatta. Uudiskohdealoitusten määrä putosi vuonna 2022 noin 38 000 kappaleeseen edeltäneen vuoden 47 000 kappaleesta. Alan toimijoiden tämänhetkinen ennuste on, että aloitukset voisivat vuonna 2023 jäädä jopa tasolle 27 000 kappaletta. Tällainen aloitusmäärä merkitsee selvästi alimitoitettua uudistuotantoa ja vuoden 2024 loppuun mennessä sillä on odotettavissa selvä vaikutus kasvukeskusten, erityisesti pääkaupunkiseudun käytettyjen asuntojen kysyntään.

Ammattitaitoinen ja aktiivinen välittäjä arvossaan

Oikean hinnoittelun ollessa tällä hetkellä onnistuneen asuntokaupan ytimessä, on erityinen tarve osaavan välittäjän ymmärrykselle myyntiin tulevan kohteen erityispiirteistä ja perustellusta hinnasta. Asuntotarjonnan ollessa korkealla, on lisäksi erittäin tärkeää välitysliikkeen kyky saada kohteesta ja sen esittelykuvista aidosti erottuva asuntoportaaleissa.

Viime vuosina kohteista tehdyt ehdolliset tarjoukset saattoivat usein jäädä kokonaan huomioitta, kun ostajia oli runsaammin liikkeellä. Epävarmemmassa markkinatilanteessa harva kuluttaja on kuitenkaan valmis tekemään ostotarjousta ennen oman asuntonsa myyntiä. Lopputuloksena on edellisistä laskusuhdanteista tuttuja ketjutettuja asuntokauppoja, joiden menestyksekäs maaliin saaminen edellyttää runsaasti kärsivällisyyttä ja kokemusta kokonaisuutta koordinoivalta välittäjältä.

”Noususuhdanteessa kokemattomampikin välittäjä saattoi onnistua. Nykytilanteessa tarvitaan ammattitaitoa ja aktiivista otetta parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi.”

Lisätietoja:
Tuomo Räsänen, toimitusjohtaja, Bo Family Group Oy, 040 718 2840, tuomo@bo.fi