Syyskuussa asuntokauppa kuumeni ennätystasolle

06.10.2020

Vilkkaan kesäkauden jälkeen odotuksissa on ollut aktiivinen asuntokaupan syksy. Syyskuussa tapahtunut asuntokaupan raju kiihtyminen näyttää silti yllättäneen lievästi kaikki markkinatoimijat. Syyskuun asuntokaupan ilmiöitä ovat olleet suurten kauppamäärien lisäksi hyvien kohteiden äärimmäisen lyhyet myyntiajat ja jopa ennen ensiesittelyä myydyt kohteet.

Suomen nopeimmin kasvava kiinteistönvälitystoimisto Bo LKV kirjasi koko viisivuotisen historiansa selvästi korkeimman liikevaihdon ja myyntiluvut syyskuussa. Liikevaihto oli 24  prosenttia yli edellisen vuoden syyskuun ja 20 prosenttia yli elokuun liikevaihdon. ”Syyskuu oli hienoa jatkoa kesän vilkkaalle asuntokaupalle. Olemme onnistuneet ylläpitämään olosuhteet huomioiden hyvää toimeksiantokantaa, ja niin myyjiä kuin ostajiakin selvästi kiinnostavat Bo:n palvelut ja laatu”, Bo:n toimitusjohtaja Tuomo Räsänen kommentoi.

Erityisesti hyväkuntoisten käytettyjen kohteiden markkina on käynyt kuumana. Kysynnän valikoitumisessa näkyy kuluttajien kiinnostus laadukkaisiin, keskeisillä paikoilla sijaitseviin asuntoihin, ja toisaalta koronan myötä kasvanut kiinnostus omakotitaloihin, väljempään asumiseen sekä valmius hakea omaa pihaa ja omaa tilaa tarvittaessa kauempaakin.

Pääkaupunkiseutu veturina, kauppa käy kasvukeskuksissa 

Pääkaupunkiseudulla syyskuu oli Bo.ssa nousujohteista jatkumoa kesän vilkkaalle asuntokaupalle.  Myyntiennätyksiä rikottiin kautta linjan, ja ilahduttavasti myös muuallakin kuin Helsingin ydinkeskustassa. Omakotitalojen kysynnän nousua on povattu pitkään, ja nyt kiinnostus asumisväljyyteen näkyy jo selkeästi kuluttajien ostokäyttäytymisessä”, toteaa Bo:n pääkaupunkiseudun liiketoiminnasta vastaava Saara Murtovaara

Bo:n toimistoverkko kattaa yhteensä kymmenen suomalaista kasvukeskusta, joiden asukasmäärä ylittää 100 000 asukasta. Kevään ja alkukesän poikkeustilanteessa näkyi näidenkin kaupunkien asuntokaupassa selvää hajontaa. Loppukesään mennessä kasvukeskusten imu on normalisoitunut ja hetkellisesti hieman hidastunut asuntokauppa aluekeskuksissa on elo-syyskuussa kompensoitunut vahvalla kasvulla Bo:n toimistoissa esim. Lahdessa, Kuopiossa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Hyvien kohteiden saatavuus jatkuvasti lievänä jarruna asuntokaupalle 

Asuntokaupan kova imu ei ole saanut myyjiä liikkeelle siinä määrin, että ostajien kysyntään voitaisiin täysimääräisesti vastata. Markkinoiden epätasapaino on seurausta maaliskuun 2020 kuluessa sukeltaneesta uusien myyntitoimeksiantojen määrästä, joka pysyi alhaisella tasolla loppukesään asti. Esimerkiksi Bo:ssa uusia myyntitoimeksiantoja on jo elo-syyskuussa tehty enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta tämä ei mitenkään riitä kompensoimaan usean kuukauden toimeksiantovajausta.

Maan johtavat asuntoportaalit kertovat, että maalis-elokuussa heille myyntiin tulleiden kohteiden kumulatiivinen määrä on 16-21 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kun kauppavolyymit syyskuussa ylittävät selkeästi edellisen vuoden, on käsillä luonnollisesti haasteita.

Julkisessa keskustelussa on jo puhuttu kriittiseen sävyyn siitä, ovatko ainakaan kaikki pankit kyenneet asuntokaupan yllättävässä kiihdytyksessä vastaamaan kuluttajien odotuksiin nopeista käsittelyajoista asuntorahoituksessa. Bo on omalta osaltaan panostanut voimakkaasti haasteiden ratkomiseen ylläpitämällä läheistä dialogia pankkien kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan käyttämällä myös digitaalista DIAS-kaupankäyntijärjestelmää.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien asunnonostoaikeet ennätyskorkealla 

Tilastokeskuksen kuluttajaluottamustutkimuksessa (julkaistu 28.9.2020) raportoitiin, että lievästi laskeneesta kuluttajaluottamuksesta huolimatta kuluttajien asunnonostoaikeet ovat tällä hetkellä ennätyskorkealla.

Kuluttajat luottavat edelleen oman taloutensa näkymiin ja konsensus on se, että asuntolainojen korot tulevat pysymään hyvin pitkään alhaalla. Pitkittynyt poikkeustilanne ja etätyöskentely ovat herättäneet monissa ajatuksia asumismukavuuden lisäämisestä tai tarpeellisista muutoksista asumisjärjestelyissä. Kuluttajat myös näkivät koronan myötä, että pankkisektorilla on valmiutta tarvittaessa joustaa lainajärjestelyissä poikkeustilanteissa.

Mitä tehdä kuluttajana asuntomarkkinalla juuri nyt? 

Syksyllä 2020 kasvukeskuksessa asunnon omistava myyjä voi luottaa siihen, että varsinkin hyväkuntoinen ja järkevällä paikalla sijaitseva kohde löytää uuden omistajansa erittäin nopeasti ja hyvään hintaan. Tästä näkökulmasta asunnon laittaminen myyntiin juuri nyt voi olla erittäin järkevää.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta hinnat ovat säilyneet pääsääntöisesti hyvin vakaina. Kukaan ei kuitenkaan voi varmuudella sanoa mitään pitemmän aikavälin hintakehityksestä, sillä markkinassa näkyy vastakkaissuuntaisia tekijöitä. Alhainen korkotaso, maan sisäinen muuttoliike sekä uudistuotannon hidastuminen luovat nousupaineita hintoihin kasvukeskuksissa. Vastaavasti yleinen taloudellinen tilanne sekä mahdolliset irtisanomiset ja lomautukset voivat vaikuttaa päinvastaisesti.

Asunnon ostajalle löytyy tässä tilanteessa selkeitä houkuttimia, kuten lähivuosina luvassa oleva alhainen korkotaso, omarahoitusvaatimuksen keventäminen kesällä, pankkien joustavuus poikkeustilanteissa jne. Tärkeintä lienee kuitenkin se, että kulunut kevät ja kesä ovat luoneet monille kuluttajille aitoja muutoksia asumisen tarpeisiin.

Ostoa vakavasti harkitsevan ostajan osalta yksi selkeä neuvo on kaikissa tapauksissa se, että kannattaa ehdottomasti neuvotella tuleva asuntorahoitus valmiiksi ennen lähtöä asuntokaupoille, sillä muutoin parhaat tilaisuudet saattavat mennä ohitse.

Lisätietoja:

Tuomo Räsänen, toimitusjohtaja, Bo Family Group Oy, 040 718 2840, etunimi@bo.fi

Kaikissa kymmenessä yli 100 000 asukkaan suomalaisessa kasvukeskuksessa kiinteistönvälitystä harjoittava Bo LKV julkaisee kolme kertaa vuodessa kattavan toimialaraportin lisäksi nopean kuukausittaisen markkinapulssin. Pikapulssi perustuu Bo LKV:n omaan dataan. Viime vuonna miltei 3 700 asuntokauppaa kasvukeskuksissa tehnyt Bo on arvionsa mukaan kaikissa kasvukeskuksissa kolmen suurimman toimijan joukossa, joten informaatio on minimissään suuntaa antava markkinatilanteesta kasvukeskuksissa. www.bo.fiPalaa Ajankohtaista-sivulle