Etusivu / Ajankohtaista / Lokakuu jatkoi asuntokaupan positiivista trendiä

Lokakuu jatkoi asuntokaupan positiivista trendiä

Asuntokaupan toimijat ovat viimeistään kesäkuusta lukien raportoineet erittäin vilkkaasta asuntokauppamarkkinasta. Ensimmäinen luonnollinen, selittävä tekijä on ollut keväisen koronan ensimmäisen aallon aiheuttama yhteiskunnan pysähtyminen ja sitä kautta ensin patoutunut ja sitten kesällä purkautumaan lähtenyt kysyntä.

Seuraavassa vaiheessa on kysynnän takana nähty kuluttajien kasvava kiinnostus panostaa asumiseensa ja huomioida muuttuvat asumistarpeensa, kuten tarve etätyötiloihin tai omaan pihaan, sekä kohdistaa kulutustaan esim. asumiseen tai mökkiin tilanteessa, jossa esim. matkustaminen ei ole vaihtoehto.

Bo LKV:ssa syksyn asuntokaupan aktiviteetti pysyi korkealla myös lokakuussa. Kuvaavaa on se, että Bo:n euromääräinen myynti kasvoi lokakuussa 2020 noin 7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden lokakuuhun. Bo:n koko historian kaikkien aikojen menestyksekkäimpään kuukauteen eli syyskuuhun 2020 emme aivan yltäneet. Välittäjien näkemyksen mukaan keskeinen haaste on kiinnostavien kohteiden rajallinen saatavuus. Laskelmien mukaan koko Suomessa on tällä hetkellä yli 10 000 asunnon vajaus myytävien kohteiden osalta, joka syntyi kevään poikkeustilanteessa, ja joka ei ole tasoittunut juurikaan asuntokaupan vilkkauden myötä.

Hyvällä sijainnilla ja oikealla hinnalla varustetut kohteet liikkuivat lokakuussakin erittäin nopeasti ja kauppoja tehtiin runsaasti ensiesittelyistä. Myynnissä olevien kohteiden määrän ollessa alhaalla, ovat monet pitkäänkin myynnissä olleet kohteet löytäneet ostajansa kesän ja syksyn aikana. Valtakunnallisesti erityisen korkea kiinnostus kohdistuu hyväkuntoisiin omakotitaloihin, joita markkinoilla on kysyntään nähden liian vähän.

PANKIT RAPORTOIVAT HYVÄSTÄ LAINAKYSYNNÄSTÄ, KÄSITTELYAJOISSA TOIVOMISEN VARAA

Pankit ovat yhtäpitävästi raportoineet vahvasta asuntolainakysynnästä markkinoilla kesästä alkaen, eikä tässä näy merkittäviä muutoksia, vaikka koronan toinen aalto onkin parhaillaan keskeisissä kasvukeskuksissa meneillään. Kuluttajien luottamus omaan talouteen näyttää kantavan, eivätkä pankit näytä kiristäneen lainahanoja.

Välitystoiminnan sekä asiakkaiden näkökulmasta on kuitenkin ajoittain ollut haasteellista saada lainaprosessin käsittely tai kaupantekotilaisuudesta sopiminen tehdyksi kohtuullisessa ajassa. Bo:n lokakuussa tämä näkyi siten, että siirtyneiden kauppojen volyymi lokakuulta marraskuulle oli suurempi kuin missään kuukauden vaihteessa tänä vuonna. Bo suosittelee lämpimästi sitä, että lyhyiden myyntiaikojen ympäristössä kuluttajalla kannattaa olla kaikki asiat pankin kanssa mahdollisimman valmiina mahdollisimman varhain, jottei huonoimmassa tapauksessa kaupat jää tämän vuoksi tekemättä.

HINTATASO VARSIN VAKAA – UUDISRAKENTAMISEN HIDASTUMINEN VOI JOHTAA HINTOJEN NOUSUUN

Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yli kolme prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Muualla Suomessa hinnat laskivat viime vuodesta noin puoli prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinnat nousivat noin puoli prosenttia koko maassa.

Viime kuukausina on vahvistunut näkemys siitä, että uudisrakentamisen volyymi laskee selvästi lähivuosina. Syynä tähän on sekä suhdannetilanne että pankkien kiristyneiden vakavaraisuusvaatimusten myötä rakennuttajille tiukentuneet lainahanat RS-rahoituksessa.

Mikäli tämä näkemys realisoituu kokonaisuudessaan, on asuntomarkkinoilla lähitulevaisuudessa selvästi vähemmän uudistarjontaa ja yhä useamman kuluttajan ainoana vaihtoehtona on käytetyn asunnon ostaminen. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on helppo nähdä, että kun maan sisäinen muuttoliike pysyy ennallaan, voi edessä olla myös entistä vahvemmin myyjän markkinat ja sitä myöten nouseva hintataso.

LOPPUVUODESSA MARRASKUUN JÄLKEEN MAHDOLLISESTI SESONGILLE LUONTEENOMAISTA RAUHOITTUMISTA, TOISAALTA EDESSÄ POIKKEUKSELLINEN JOULUKAUSI

Asuntokaupan perinteinen vuoden kierto on sellainen, että asuntokaupan volyymit tyypillisesti laskevat kohti joulua ja vuodenvaihdetta. Toisaalta jouluna 2020 jotkut asiat ovat eri tavalla kuin aiempina vuosina: tänä jouluna suurin osa kuluttajista ja tai välittäjistä ei matkusta joulunviettoon, vaan pysyy kotimaassa ja kotipaikkakunnillaan. Tämä yhdistettynä tänä vuonna varsin lyhyisiin joulupyhiin sekä korkealla olevaan asunnonvaihtokiinnostukseen, voi hyvinkin luoda edellytykset yllättävänkin vilkkaalle loppuvuoden kaupankäynnille.

Lisätietoja: Tuomo Räsänen, toimitusjohtaja Bo Family Group Oy, 040 718 2840, etunimi@bo.fi

Kaikissa kymmenessä yli 100 000 asukkaan suomalaisessa kasvukeskuksessa kiinteistönvälitystä harjoittava Bo LKV julkaisee kattavan 3 kertaa vuodessa julkaistavan toimialaraportin ohessa nopean kuukausittaisen markkinapulssin. Pikapulssi perustuu Bo LKV:n omaan dataan. Viime vuonna miltei 3 700 asuntokauppaa kasvukeskuksissa tehnyt Bo on arvionsa mukaan kaikissa kasvukeskuksissa kolmen suurimman toimijan joukossa, joten informaatio on minimissään suuntaa antava markkinatilanteesta kasvukeskuksissa.