Soita 040 808 5466
Kohteet
Tutustu

Rantalanpolku 1, Kaarina

262 695 € rivitalo | 2017
83 m2 | 3h+k+khh/kph+s+wc+vh+terassi+varasto

Luodontie 1, Naantali

499 000 € rivitalo | 2017
124 m2 | 4h+k+s

Luodontie 1, Naantali

599 000 € rivitalo | 2017
148 m2 | 5-6h+k+s

Luodontie 1, Naantali

499 000 € rivitalo | 2017
124 m2 | 4h+k+s

Luodontie 1, Naantali

499 000 € rivitalo | 2017
124 m2 | 4h+k+s

Luodontie 1, Naantali

599 000 € rivitalo | 2017
148 m2 | 5-6h+k+s

Luodontie 1, Naantali

499 000 € rivitalo | 2017
124 m2 | 4h+k+s

Luodontie 1, Naantali

499 000 € rivitalo | 2017
124 m2 | 4h+k+s

Vanha Vantontie 7, Naantali

350 900 € rivitalo | 2017
110 m2 | 3h, avok, 3 x kph, sauna, khh, var, parveke, 2 x terassi, autotalli

Vanha Vantontie 7, Naantali

398 750 € rivitalo | 2017
125 m2 | 3-4h, avok, 3 x kph, sauna, khh, var, vh,parveke, 2 x terassi,autotalli

Vanha Vantontie 7, Naantali

398 750 € rivitalo | 2017
125 m2 | 3-4h, avok, 3 x kph, sauna, khh, var, vh,parveke, 2 x terassi,autotalli

Rintapellonlenkki 2 A 2, Turku

255 150 € paritalo | 2018
81 m2 | 3h+avok+s

Rintapellonlenkki 2 A 1, Turku

255 150 € paritalo | 2018
81 m2 | 3h+avok+s

Rintapellonlenkki 2 B 4, Turku

255 150 € paritalo | 2018
81 m2 | 3h+avok+s

Rintapellonlenkki 2 B 3, Turku

255 150 € paritalo | 2018
81 m2 | 3h+avok+s

Keihäänkärjentie 1, Naantali

261 000 € rivitalo | 2018
90 m2 | 3h,avok,vh,wc,kph/khh,s

Keihäänkärjentie 1, Naantali

297 540 € rivitalo | 2018
104 m2 | 4h,avok,vh,wc,kph/khh,s

Keihäänkärjentie 1, Naantali

297 540 € rivitalo | 2018
104 m2 | 4h,avok,vh,wc,kph/khh,s

Keihäänkärjentie 1, Naantali

297 540 € rivitalo | 2018
104 m2 | 4h,avok,vh,wc,kph/khh,s

Rihvelikuja 2, Turku

468 000 € rivitalo | 2017
123 m2 | 4h+k+s+v+ak

Rihvelikuja 2, Turku

468 000 € rivitalo | 2017
123 m2 | 4h+k+s+v+ak

Luodontie 3, Naantali

439 000 € rivitalo | 2017
109 m2 | 4h+k+s

Luodontie 3, Naantali

439 000 € rivitalo | 2017
109 m2 | 4h+k+s

Luodontie 3, Naantali

439 000 € rivitalo | 2017
109 m2 | 4h+k+s

Luodontie 3, Naantali

439 000 € rivitalo | 2017
109 m2 | 4h+k+s

Luodontie 3, Naantali

439 000 € rivitalo | 2017
109 m2 | 4h+k+s

Voivalanranta 20, Kaarina

334 000 € rivitalo | 2017
99 m2 | 3-4h, k, kph, khh, s, erill.wc, vh, parveke, terassi

Vanha Vantontie 7, Naantali

398 750 € rivitalo | 2017
125 m2 | 3-4h, avok, 3 x kph, sauna, khh, var, vh,parveke, 2 x terassi,autotalli

Vanha Vantontie 7, Naantali

350 900 € rivitalo | 2017
110 m2 | 3h, avok, 3 x kph, sauna, khh, var, parveke, 2 x terassi, autotalli

Voivalanranta 20, Kaarina

339 000 € rivitalo | 2017
99 m2 | 3-4h, k, kph, khh, s, erill.wc, vh, parveke, terassi

Eerik Pommerilaisen ranta 16, Turku

479 000 € kerrostalo | 2016
73 m2 | 3h+k+s

Eerik Pommerilaisen ranta 16, Turku

593 600 € kerrostalo | 2016
81 m2 | 3h+k+s

Eerik Pommerilaisen ranta 16, Turku

543 000 € kerrostalo | 2016
81 m2 | 3h+k+s

Eerik Pommerilaisen ranta 16, Turku

315 000 € kerrostalo | 2015
37 m2 | 2h+tk

Virusmäentie 69, Turku

499 000 € rivitalo | 2017
130 m2 | 4h+k+kph+s

Virusmäentie 69, Turku

499 000 € rivitalo | 2017
130 m2 | 4h+k+kph+s

Virusmäentie 69, Turku

499 000 € rivitalo | 2017
130 m2 | 4h+k+kph+s

Virusmäentie 69, Turku

499 000 € rivitalo | 2017
130 m2 | 4h+k+kph+s

Virusmäentie 69, Turku

544 000 € rivitalo | 2017
138 m2 | 4h+k+kph+s