Kaupanvahvistaja kiinteistökaupassa

Kaupanvahvistajan tehtävänä on varmistaa, että kiinteistökauppa tehdään lain mukaisesti. Kaupanvahvistajan rooli on tärkeä, sillä ilman hänen vahvistustaan ostaja ei voi saada lainhuutoa kiinteistölleen. Lue, mitä kaikkea kaupanvahvistajan toimenkuvaan kuuluu.

Milloin kaupanvahvistajaa tarvitaan?

Lain mukaan kaupanvahvistaja tarvitaan paikalle omalla tontilla sijaitsevan kiinteistön luovutuksessa. Luovutus voi olla kauppa, lahja tai vaihto. Ilman kaupanvahvistajaa tehty kiinteistökauppa ei ole pätevä eikä ostaja voi saada kiinteistölle lainhuutoa eli kiinteistön omistuksen rekisteröintiä.

Asunto-osakekaupassa kaupanvahvistajaa ei tarvita. Kiinteistökauppa voidaan myös hoitaa sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa Maanmittauslaitoksen maksullisessa Kiinteistövaihdannanpalvelussa. Tällöin kaupanvahvistajaa ei poikkeuksellisesti tarvita. Sähköisestä kiinteistökaupasta voi tiedustella lisää välittäjältäsi.

Mistä kaupanvahvistajan löytää?

Kaupanvahvistajina voivat toimia virka-asemansa puolesta esimerkiksi henkikirjoittajat, julkiset notaarit, poliisipäälliköt sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maanmittausinsinöörit. Kaupanvahvistajana voi toimia myös muu Maanmittauslaitoksen määräämä henkilö, jolla on riittävä perehtyneisyys ja edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Kiinteistökaupassa välittäjäsi tehtäviin kuuluu huolehtia myös siitä, että kaupanvahvistaja on paikalla kaupantekotilaisuudessa. Jos myyt asuntoasi itse, voit etsiä kaupanvahvistajaa Maanmittauslaitoksen kaupanvahvistajahaulla.

Kaupanvahvistajan palkkio on 120 €. Tämän lisäksi kaupanvahvistaja voi periä matkakulut, mikäli luovutus tapahtuu kaupan osapuolten pyynnöstä muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla, sekä asiakirjakuluja. Yleensä ostaja ja myyjä maksavat kaupanvahvistajan palkkion puoliksi.

Mitä kaupanvahvistajan tehtäviin kuuluu?

Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön kauppakirjan ja muut luovutuskirjat tarkastamalla, että ne täyttävät lakisääteiset muotovaatimukset. Hän myös varmistaa kaupan molempien osapuolten henkilöllisyyden ja vahvistaa kaupan omalla todistuslausumallaan. Ilman todistuslausumaa luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Kaupanvahvistajan tulee kahden päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta ilmoittaa luovutuksesta Maanmittauslaitokselle. Ilmoitus tulee tehdä myös sille kunnalle, jonka alueella luovutettu kiinteistö sijaitsee.

/