Kuntotarkastus asuntokaupassa

Kuntotarkastuksen teettäminen tuo turvaa niin ostajalle kuin myyjälle kaupanteon yhteydessä. Nappaa tärppimme kuntotarkastuksen hyödyistä sekä miten kuntotarkastukseen kannattaa valmistautua.

Mikä on kuntotarkastus?

Kuntotarkastuksessa tarkastellaan koko rakennusta rakennusosittain sekä arvioidaan mahdollisia riskejä. Se tehdään pin­ta­puo­li­ses­ti, ais­tin­va­rai­ses­ti ja ra­ken­tei­ta rik­ko­mat­ta. Kuntotarkastuksesta myyjälle sekä ostajalle toimitetaan tarkastusraportti, joka on noin 30-50 sivuinen. Siitä käy ilmi havainnot, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset kuvineen ja perusteluineen. Kuntotarkastuksessa määritetään kohteet, joiden kunnon selvittäminen vaatii mahdollisesti tarkempaa kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa puolestaan avataan rakenteita niin paljon kuin tarvetta on ja tutkitaan mahdollisen vaurion laajuus ja aiheuttaja.

Kuntotarkastuksella turvaa asuntokauppoihin

Asunnon kuntotarkastuksen avulla saadaan puolueetonta tietoa kiinteistön kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä kohteen myyjälle ja ostajalle. Kuntotarkastus tuo turvaa asuntokauppoihin ja siksi sitä suositellaan tehtäväksi aina kohteen rakennusvuodesta riippumatta. Nykyään kuntotarkastusta vaativat monesti myös pankit lainan saamisen edellytyksenä.

Kuntotarkastus kestää yleensä kahdesta tunnista useampaan tuntiin riippuen tarkastettavan kohteen koosta. Tarkastuksen tilaajana voi toimia myyjä, ostaja tai osapuolet yhdessä. Paikkakunnasta riippuen kuntotarkastus maksaa noin 1000-2000 euroa. Kustannuksista vastaa myyjä, ostaja tai osapuolet puoliksi. Jos kuntotarkastus tehdään etukäteen, kustannuksista vastaa myyjä.

Tarkastajan valinnassa kannattaa olla huolellinen, sillä kuntotarkastajan nimikettä voi käyttää ilman ammatillista pätevyyttä tai tutkintoa. Pätevän kuntotarkastajan tuntee muun muassa AKK-tutkinnosta (Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK). Oman alueesi pätevöityneiden kuntotarkastajien yhteistiedot löydät helposti osoitteesta fise.fi.

Näin valmistaudut kuntotarkastukseen

Kuntotarkastus alkaa alkuhaastattelulla. Usein myyjät saavat etukäteen täytettäväksi haastattelulomakeen, johon kirjataan tiedot asunnossa tehdyistä korjauksista. Tarkastusta varten on hyvä ottaa valmiiksi esiin kiinteistöä koskevat asiakirjat, kuten rakennuslupapiirrustukset, huoltokirjat, lopputarkastuspöytäkirja, kuntoarviot sekä muut tarkastus- tai tutkimusraportit.

Tarkastus on hyvä tehdä myyjän, ostajaehdokkaan ja välittäjän läsnä ollessa. Tällöin kaikki osapuolet saavat saman tiedon yhtä aikaa, ja tarkastajalta on mahdollisuus kysyä yksityiskohdista. Mikäli kiinteistöstä tehdään tarjous ennen kuntotarkastusta, kannattaa kirjata tarjoukseen ehto sen purkautumisesta, mikäli tarkastuksessa ilmenee kauppahintaan mahdollisesti vaikuttavia seikkoja. Ostajalla on myös aina mahdollisuus keskustella tarkastuksen tehneen ammattilaisen kanssa havainnoista, mikäli kuntotarkastus on teetetty etukäteen.

Toteuta asumisen unelmasi

Tarjoamme asuntosi myyntiin enemmän. Kokonaisvaltainen osaamisemme asuntojen myynnissä ja markkinoinnissa johtaa onnistuneeseen asuntokauppaan sekä parhaaseen asiakaskokemukseen.