360-visualisointi mockup

360°-visualisoinnit ja VR

360-visualisoinnilla tarkoitetaan tietystä pisteestä mallintamalla 360 asteen panoraamaa, jota voidaan pyöritellä eri suuntiin. Tällöin käyttäjän ei tarvitse rajoittua ennalta määrättyyn kuvakulmaan, kuten 3D-visualisoinnissa. 360-asteen eri suuntiin pyöriteltävä visualisointikuva on paras tapa hahmottaa tila kokonaisuudessaan.

Sama tuote, kolme nimeä. 360°-visualisoinnista, 360-kuvasta tai VR-toteutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan tietystä pisteestä mallintamalla 360 asteen panoraamaa, jota voidaan pyöritellä eri suuntiin. 360-kuva voidaan tehdä sisätilasta, ulkoa tai ilmasta. Toteutukset voidaan tehdä joko täysin mallintamalla tai vaihtoehtoisesti projekti voidaan toteuttaa mallintamalla kohde esimerkiksi dronella kuvatun 360-ilmakuvan päälle. 360-kuvat toimivat kaikissa eri medioissa, esimerkiksi nettisivulle upotettuna, sosiaalisen median kanavissa tai portaaleissa. VR/360-visualisoinnit ovat loistava tapa näyttää koko mallinnettu tila yhdestä tai useammasta pisteestä, minkä myötä katsojalle syntyy täydellinen ja valokuvantarkka kuva tulevasta tilasta.

360°-visualisoinnit sisätiloista

360-visualisonnit tarjoavat esimerkiksi huoneistosta tai toimitilasta panoraama-näkymän, joka mahdollistaa käyttäjälle mahdollisuuden pyörittää kuvaa haluamaansa suuntaan. Tilaan voidaan luoda myös useampia pisteitä, jolloin käyttäjä pääsee hyppimään pisteestä toiseen ja koko tila pystytään näyttämään jokaisesta kulmasta. Useamman kuvapisteen tapauksessa huoneistoa tai toimitilaa voidaan siis esitellä useasta tilasta tai vaihtoehtoisesti voidaan näyttää koko kiinteistö yhdellä kertaa.

Lähtökohtaisesti 360-visualisoinnit luodaan jo toteutettujen 3D-visualisointien pohjalle, jolloin asiakas saa samalla kertaa sekä still-kuvan että 360-visualisoinnin ilman tuplatyötä. Tällöin 3D-visualisointia tehdessä saadaan lukittua yksityiskohdat, valaistus, sisustus ja tunnelma ja 360-visualisointi toimii ikään kuin laajennuksena still-kuvalle. Prosessimme siis mukailee 3D-visualisointien prosessia ja 360-visualisointi syntyy pääasiassa staattisten kuvien sivutuotteena.

360°-visualisointi ympäristöstä

360-visualisoinnit ympäristöstä tarjoavat asiakkaalle näkymän kohteesta joko maan tasolta tai ilmasta käsin. Erotuksena sisätiloista tehtyihin 360-visualisointeihin, ulkotiloista tehtävät visualisoinnit perustuvat usein 360-valokuvaan, jolloin saadaan olemassa oleva ympäristö liitettyä kuvaan.

Ympäristöstä tehtävät 360-visualisoinnit auttavat hahmottamaan kohteen ulkopuolista tunnelmaa tai vaihtoehtoisesti tuote tarjoaa ilmanäkymän, josta pääsee tarkastelemaan kaupunkia lintuperspektiivistä. Kuten sisältä tehtävien 360-visualisointien kohdalla, ympäristöstä mallinnetut panoraamanäkymät perustuvat jo tehtyihin still-visualisointeihin ja sitä kautta olemassa olevan 3D-mallin hyödyntämiseen.

360°-visualisointien hinta

360-visualisointien hinta koostuu samoista komponenteista kuin 3D-visualisoinnit, joiden lisäksi tulee lisäkustannus staattisen kuvan ulkopuolelle tehtävästä mallinnuksesta. Pääasiassa visualisointikuvat muodostuvat seitsemästä komponentista, jotka ovat lähtötietojen keräys, sisustussuunnittelu, 3d-mallinnus, renderöinti, kommentointikierrokset, jälkikäsittely, täysi projektinjohto