3D-pohjakuvat

3D-pohjakuvassa tila, esimerkiksi huoneistopohja tai toimistotila, esitetään kolmiulotteisessa muodossa vaakaleikkauksena. 3D-pohjakuvan avulla tilan mittasuhteet ja arkkitehtuuri saadaan esitettyä tarkemmin ja helpommin hahmotettavassa muodossa. Kaksiulotteisesta pohjakuvasta muun muassa kalusteiden, ikkunoiden ja huonekorkeuden hahmottaminen on haastavaa ja vaatii pohjakuvien lisäksi leikkauskuviin ja kalustekaavioihin tutustumista. 3D-pohjakuva helpottaa tilan todellisen luonteen ja ominaisuuksien viestintää. 

3D-pohjakuvat tehdään markkinointipohjakuvien, kaavioiden ja leikkauskuvien perusteella. Useimmiten tilan kiinteät kalusteet ja huonekalut asetetaan viitteellisesti siten, että sisustukseen tai väritykseen ei oteta liikaa kantaa. Myös tarkempi mallinnus on mahdollista mikäli tilan sisustusta tai pintamateriaaleja halutaan esittää realistisesti. Toimitettava tuote on joko staattinen kuva lintuperspektiivistä, tai interaktiivinen liikuteltava malli jossa katselusuuntaa voi muuttaa ja mallia katsella eri suunnista.

Interaktiivinen 3D-pohjakuva

Interaktiivinen 3D-pohjakuvassa tila mallinnetaan siten että mallissa on tila kokonaisuudessaan ulkoseinästä ulkoseinään. Kattoa ei mallinneta, jotta näkymä mallin sisälle ei esty. Mallin katselussa hyödynnetään selainpohjaista 3D-pohjakuvien katseluun soveltuvaa ohjelmaa josta malli toimitetaan linkkinä. Linkki on mahdollista liittää esimerkiksi kohteen verkkosivuille, missä malli on asiakkaiden vapaasti katsottavissa. Samasta mallista voidaan toimittaa myös staattiset 3D-pohjakuvat, jotka voidaan liittää mahdolliseen esitemateriaaliin tai kohteen verkkosivuille.

3D-leikkauskuvat eli ns. ”nukkekotinäkymät”

3D-leikkauskuva on 3D-pohjakuvan erityistapaus jossa vaakaleikkauksen sijaan tila esitetään pystyleikkauksena. 3D-leikkauskuvassa tila tai rakennus esitetään pystysuuntaisena leikkauksena jolloin esimerkiksi kulkureitit tilojen välillä tai tilojen tasoerot voidaan esittää helposti hahmotettavassa muodossa. Mikäli tilassa on useampia kerroksia, joiden käyttöä halutaan esittää havainnollisessa muodossa, on 3D-leikkauskuva tähän hyvä keino.

Olemassa olevan tilan 3D-leikkauskuva eli dollhouse nukkekotinäkymä voidaan toteuttaa kuvaamalla Matterport Pro2 3D-kameralla.

3D-pohjakuvien hinta

3D-pohjakuvat hinnoitellaan tilakohtaisesti mallin tarkkuus huomioiden. Pienille ja isoille standarditarkkuudessa oleville 3D-pohjakuville on suorat listahinnat jotka helpottavat kustannusten ennustamista. Monimutkaiset tilat ja räätälöity mallinnus, sekä 3D-leikkauskuvat hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

3D-pohjakuva on jalostettu ja havainnollisempi versio kiinteistömarkkinoinnin kulmakivestä – tavallisesta pohjakuvasta. Mikäli tarvitset lisätietoa 3D-pohjakuvista ja niiden käytöstä, ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!