3D-visualisointi julkisivusta

3D-visualisoinnit

3D-visualisoinnit ovat kaiken kiinteistömarkkinoinnin kulmakivi, kun kohde halutaan erottautuvan markkinoinnissa jo ennen sen valmistumista. Toimme alalle vuonna 2014 uuden standardin visualisointikuvien laadussa ja nykyään voimmekin olla ylpeitä, että laadukkaasta materiaalista on kiinteistömarkkinoinnissa tullut enemmän sääntö kuin poikkeus.

Visualisoinnit ovat kohdemarkkinoinnin tärkein työkalu

3D–visualisoinnit ovat yleistyneet nopeasti kiinteistö- ja rakennusalalla ja niiden käyttö on jo arkipäivää uudiskohteiden markkinoinnissa. Kuluttajat osaavat jo vaatia perinteisten pohjakuvien ja materiaaliluetteloiden lisäksi myös visuaalisempaa sisältöä uudiskohteesta. Huippulaadukkaat havainnekuvat helpottavat huomattavasti tulevan asunnon tunnelman hahmottamista esimerkiksi 3D-visualisointikuvien tai 3D-animaatiovideoiden muodossa. Tämä puolestaan nopeuttaa täyttöasteen saavuttamista ja rakentaminen voi alkaa.

Emmi tietokoneella 3D-malli auki

Bo Business on Suomen johtava visualisointipalveluiden tuottaja kiinteistöalalla ja palvelemme suurintaa osaa maan johtavista rakennusliikkeistä ja kiinteistönomistajista.

Meillä on kokemusta tuhansista projekteista, mistä johtuen osaamme vastata kaikenlaisiin projektitarpeisiin. Meidät tunnetaan alalla ylivertaisesta laadustamme, helposta prosessista, projektinjohdon onnistumisestä ja etenkin asiakaspalvelusta. Tämän vuoksi asiakkaat palaavat päivä toisensa jälkeen käyttämään palveluitamme.  

3D-visualisoinnit tuotetaan mallintamalla

3D-visualisointeihin törmää todennäköisesti päivittäin esimerkiksi automainoksia selatessa ja samaa teknologiaa hyödynnetään laajasti peli- ja elokuvateollisuudessa. Yksinkertaisuudessaan 3D-visualisoinneissa on kyse tietokoneella mallinnettavasta havainnekuvasta, jossa luodaan arkkitehtisuunnitelmien pohjalta valokuvantarkka malli siitä, miltä esimerkiksi asunto tai toimisto tulevat valmiina näyttämään. Asunnosta luotuun ”3D-luurankoon” lisätään renderöimällä esimerkiksi todelliset materiaalit, värit, valaistus ja yksityiskohdat, jotka auttavat tarjoamaan mahdollisimman todellisen kuvan suunnitteilla olevasta kohteesta. Lopputuotoksena voi olla esimerkiksi still-kuvia, animaatiovideoita, 360-kuvia.

3D-visualisointi taloyhtiön yhteistilasta, sauna

Uusi kattava kuvagalleria

Inspiroidu ja ihastu tekemiimme 3D-visualisointikuviin kuvagalleriassamme

Teemme visualisointeja eri tiloista, sekä ulkoa että sisältä

Visualisoinnit sisätiloista

3D-visualisointikuvat luovat katsojalle mielikuvan siitä, minkälaista kohteessa olisi asua tai työskennellä. Visualisoinnit sisätiloista auttavat hahmottamaan asunnon tai toimitilan tunnelman ja pienimmätkin detaljit jo kauan ennen itse kohteen valmistumista. Meille tärkeintä on löytää edustavimmat kuvakulmat ja etenkin pyrimme vangitsemaan kohteen tunnelman. Tunnelman luomisessa tärkeitä elementtejä renderöinnin laadun lisäksi ovat kuvakulmien valinnat, valaistus ja sisustussuunnittelu. Luomme jokaiseen projektiin aina uniikin suunnitelman, joka pohjautuu haluttuun tunnelmaan ja sisustukseen. Käytämme miltei poikkeuksetta myös dronella kuvattuja aitoja ikkunanäkymiä, jotta kuluttajat saavat realistisen kuvan kohteesta.

Lopputuloksen onnistumisen takaamiseksi lähdemme liikkeelle arkkitehdin suunnitelmista, joita täydennetään mm. materiaali- ja tuotevalintalistoilla sekä LVIS- ja rakennesuunnitelmilla. Tämän jälkeen vielä ennen mallinnusta laadimme kohteen sisustuksesta mood boardit, jotka hyväksytetään asiakkaalla. Meille on tärkeää, että jokainen pieninkin detalji on suunnitelmien mukainen, minkä vuoksi jokaista projektia luotsaa ammattitaitoinen projektinjohtaja. Projektinjohtajan vastuulla on viedä kommentointikierrokset läpi ja varmistua laadusta sekä siitä, että lopputulos on asiakkaan odotusten mukainen niin tunnelmaltaan, sisustukseltaan kuin teknisiltä detaljeiltaan.

Visualisoinnit julkisivuista

Visualisoinnit julkisivuista ovat yhtä kriittinen osa kiinteistöjen markkinointia kuin sisävisualisoinnit. Sisätiloja esittelevien havainnekuvien lisäksi kohteen julkisivu ja ympäristö näyttelevät tärkeää roolia kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. Kuten sisävisualisoinneissa, pyrimme kuvakulmien, valaistuksen ja detaljien avulla välittämään asiakkaalle kohteen uniikin tunnelman. Julkisivukuvissa on huomattava määrä variaatioita, joilla tunnelmaa ja myyntivaltteja kyetään viestimään. Rohkaisemmekin usein asiakkaitamme kokeilemaan perinteisen päiväkuvan lisäksi myös esimerkiksi iltahämärää tai aamuruskoa. Vaihtoehtoisesti vuodenajoilla voidaan vaikuttaa siihen, että kohde erottuu markkinoilla perinteisen kirkkaan kesäpäivän sijasta. Julkisivukuvissa on myös tärkeää rakentaa ympäristö ja ihmiset tukemaan haluttua viestiä.

Julkisivukuvat ovat huomattavasti työläämpiä mallintaa sisäkuviin verrattuna, koska detaljien ja mallinnuksen määrä on huomattavasti suurempi. Julkisivukuvat koostuvatkin sekä rakennuksen että ympäristön ja pihan suunnitelmista, jotka kaikki täytyy ottaa kuvaa tehdessä huomioon yksityiskohtineen. Prosessimme lähtee liikkeelle siitä, että käymme itsenäisesti ja huolellisesti rakennuttajan tarjoamat arkkitehtisuunnitelmat läpi ja luomme kokonaiskuvan projektista. Useimmiten rakennuslupavaiheen arkkitehtisuunnitelmia rikastetaan pihasuunnitelmilla, rakennedetaljeilla ja kaavoitusinformaatiolla, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman realistinen. Projektinjohtajamme vie prosessin läpi ja kommentointikierroksilla varmistutaan, että tärkeimmät yksityiskohdat ovat suunnitelmien mukaiset.

Aluevisualisointi

Julkisivujen lisäksi tuotamme ympäristöstä myös aluevisualisointeja, joissa kohde upotetaan tyypillisesti dronella kuvattuun ilmakuvaan. Vaihtoehtoisesti kykenemme mallintamaan myös pelkän kaavoitusinformaation avulla jopa kokonaisia kaupunginosia, jotka ovat pääosin vielä kehityksen alla. Informatiivisten aluevisualisointien avulla katsoja hahmottaa tulevaisuudessa rakentuvan kohteen sijainnin sekä sen, kuinka viihtyisältä kohteen ympäristö näyttää. Aluevisualisoinnit tai ilmakuvat ovat tärkeä osa kokonaisprojektia ja siten myös hyvin tyypillinen osa asiakkaalle luotavaa kokonaispakettia.

Aluevisualisointien onnistumisen perusta on laadukas ilmakuva ja tarkoin valittu kuvakulma, joka määrittelee pitkälti perustan kuvalle jo ennen mallinnuksen aloittamista. Aluevisualisoinneissa projektinjohtajamme tutustuu myös ympäröiviin kortteleihin esimerkiksi kaupungin kaavoitusmateriaaliin pohjalta. Itse projektia ympäröivien alueiden ja kortteiden mallinnusta voidaan tehdä skemaattisella tasolla massoina tai vaihtoehtoisesti voimme pyrkiä detaljimpaan tasoon asiakkaan toiveiden mukaisesti.

3D-visualisointien hinta

3D-visualisointien hinta koostuu useasta eri komponentista, vaikka usein kuvitellaan sen olevan puhdasta 3D-mallinnusta. Pääasiassa visualisointikuvien hinta muodostuu seitsemästä komponentista, jotka on lueteltu alla.

Meidän periaateenamme on ollut tarjota aina tuotekohtainen yksikköhinnoittelu, johon sitoudumme. Sitoutuminen ilman lisäkustannuksia antaa projektihenkilöstölle mahdollisuuden ennustaa toteutuvat kustannukset etukäteen jo aikaisessa vaiheessa projektia ja sen budjetointia. Hinnoittelua voisi verrata urakkatarjoukseen, jossa olemme laskeneet tiukan hinnan ja kannamme riskin työmäärästä.