graafeja ipadilla

Raportointi ja Google Datastudio

Mikäli aloitamme asiakkaan hankkeeseen tai projektiin liittyvän jatkuvan digimarkkinointiyhteistyön, hoidamme myös jatkuvan ja säännöllisen markkinoinnin raportoinnin asiakkaalle. Seuraamme päivittäin asiakkaan hankkeen markkinointitoimien tehokkuutta, testaamme ja mittaamme erilaisia toimenpiteitä sekä analysoimme ja optimoimme kampanjoita jatkuvasti. Raportoimme asiakkaalle tuloksista kuukausittain ja tarvittaessa viikoittain. Raportoinnissa käytämme hyödyksi modernia Google Datastudio- raportointityökalua.

Google Datastudio tuottaa reaaliaikaista tietoa ja näyttää sen visuaalisesti

”pdf, excel ja kuvatiedostot liitteenä”… olet varmaan saanut tällaisen asiakasraporttiläjän sähköpostiisi kerran jos toisenkin? Tuttu juttu. Tällaisia manuaalisesti tehtyjä raportteja näkee edelleenkin viuhuvan maileissa, koska markkinoinnin analysointi ja raportointi on äärettömän monikanavaista ja pirstaleista. Tietoa täytyy kerätä erilaisista tietolähteistä ja tehdä analyysejä monien datojen välillä. Tietysti täytyy varmistaa vielä datan validius ja analyysien paikkansapitävyys. Lopuksi vielä pitäisi kasata kaikki asiakkaalle ymmärrettävään mutta samalla informatiiviseen muotoon. Ei ole ollut se helpoin tehtävä – ainakaan tähän asti.

Google Datastudio on tuonut raportoinnin 2020-luvulle ja sen avulla päästään asiakasraportoinnissa eroon tästä koko dokumenttisotkusta. Se on selainpohjainen datan visualisointityökalu, jossa voidaan näyttää erilaisia mittareita reaaliajassa ja kustomoiduissa dashboardeissa eli sähköisissä raportointinäkymissä.

Google Datastudion avulla raportoinnista tulee reaaliaikaista ja voimme mitata markkinoinnin toimivuutta jatkuvasti ja tehdä tarvittavia muutoksia lennosta. Perinteisesti markkinointia on mitattu jälkikäteen eli tehty läjä toimenpiteitä, joiden tuloksia tarkastellaan kuukauden lopuksi. Manuaalinen raporttien kasaaminen on myös työlästä ja aikaa vievää. Datastudion avulla markkinoinnista saadaan ketterämpää ja nopeampaa ja parhaiten menestyviä markkinointitoimia voidaan säilyttää ja huonosti menestyviä lopettaa – jatkuvaa optimointia. Datastudion avulla raportointi on myös nopeampaa ja tehokkaampaa ja myös siten asiakkaalle pitkässä juoksussa edullisempaa.

Asiakkaalle dumpattu Excel-hirviö saattaa olla oikein järkevän näköinen sen tekijälle, muttei avaudu asiakkaalle ollenkaan ja on pahimmillaan vain numeroiden kaatopaikka. Google Datastudiossa data esitetään ymmärrettävästi, yksinkertaiset ja visuaalisesti. Kaikki turha informaatio asiakkaan näkymästä on karsittu pois ja tilalla on pelkkä oleellinen.

Vaiheet onnistuneeseen markkinoinnin raportointiin ja analytiikkaan

Alla kuvattuna vaiheet jotka käytännössä toteutamme aina kun aloitamme pidemmän markkinointiyhteistyön asiakkaan kanssa (min 3kk).

1. Määritetään verkkosivujen tavoitteet eli konversiopisteet

Mikäli kohteella on oma brändi, suosittelemme aina laatimaan sille omat nettisivut. Jos kohteen markkinoinnissa käytetään kenties rakennuttajan tai Jotta markkinoinnin analytiikka toimii saumattomasti, täytyy verkkosivut olla rakennettu siten, että tiedämme mitä sieltä haluamme mitata. Nämä toimenpiteet määritellään KPI-mittareiksi ja verkkosivujen konversiopisteiksi ja ne voivat olla esimerkiksi yhteydenottojen määrä ja kohde-esitteen latauksien määrä.

2. Perustetaan ja asennetaan analytiikka- ja seurantajärjestelmät

Avaamme kohteelle Google Analytics-tilin, jolla seuraamme verkkosivujen analytiikkaa. Lisäksi perustamme myös Google Tag Manager -tilin, jonka seurantakoodin upotamme kohteen verkkosivuille ja jonne määritämme verkkosivuston konversiopisteet sekä teemme tarvittavat linkitykset eri digitaalisiin mainoskanaviin kuten Facebookiin ja Google Adsiin.

3. Määrittelemme muut datalähteet ja KPI-mittarit

Määrittelemme muut tärkeät KPI-mittarit sekä mahdolliset muut datalähteet, kuten esimerkiksi Etuoven ja Oikotien datan, myynnin liidiseurannan, asuntonäyttöjen ja myyntien seurannan ja suunnittelemme miten ja minne dataa taltioidaan

4. Rakennamme Google Datastudio raportointinäkymät

Olemme luoneet kiinteistöjen markkinointiin standardityylisen Google Datastudio -raportointipohjan, jonka asennamme käyttöön aina kun aloitamme jatkuvan markkinointiyhteistyön asiakkaan projektin parissa. Tämä sisältää keskeisimmät KPI-mittarit myynnin ja markkinoinnin osalta kuten myytyjen asuntojen määrän, verkkosivuanalytiikan Google Analyticsin kautta sekä Digimarkkinoinnin tehokkuusmittarit ja konversioseurannan Google Tag managerin kautta. Asiakkaan projektista ja tehdyistä analytiikkamäärityksistä riippuen voimme aina tehdä räätälöintiä Datastudioon, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita.

5. Reaaliaikainen raportointi Google Datastudiossa ja kuukausikatsauspalaverit

Kun markkinointi on päästy aloittamaan, niin dataa alkaa kertymään Datastudioon. Asiakas pääsee seuraamaan tilannetta linkin kautta reaaliajassa ja valitsemallaan aikajaksolla. Lisäksi sovimme asiakkaan kanssa joka kuukauden alkuun kuukausikatsauspalaverit, johon laadimme yhteenvetoesityksen kuluneen kuukauden markkinoinnin tuloksista ja tarkastelemme myös budjettia. Mikäli asiakkaan projektille on tehty myyntitoimeksianto Bo LKV:n kanssa, palaveri pidetään yhdessä Bo LKV:n myynnin kanssa ja teemme yhtenäisen raportoinnin koko projektin myynnin ja markkinoinnin tilanteesta.

Google Datastudion hinta

Standardipohjalle tehty Datastudio sisältyy kuukausittaiseen asiakkaan raportointikustannukseen. Mikäli raportointipohjaa täytyy räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja asiakasprojektin KPI-mittareiden mukaiseksi, katsotaan tähän hinta asiakkaan kanssa erikseen ja raportointipohja tehdään valmiiksi ennen markkinoinnin käynnistymistä.