Bo Business tiimi sohvaryhmällä

Kohderyhmä- ja markkina-analyysi

Brändin ja visuaalisen ilmeen luontia varten on oleellista tietää mitä, kenelle ja miksi myydään. Jotta puhuttelemme haluttuja asiakkaita, on tärkeää ymmärtää nykyisten asiakkaiden lisäksi ne ryhmät, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita. Lisäksi on oleellista tunnistaa markkina, jossa kohde toimii eli kohteen ja alueen vetovoimatekijät sekä kilpailijat, jotta osaamme tehdä valistuneita määritelmiä kohdebrändin suhteen. Kohderyhmä- ja markkina-analyysi onkin kaiken konseptoinnin ja brändäyksen sekä markkinoinnin pohja.

Kohderyhmäanalyysi

Markkinoimalla kaikille kaikkea ei yleensä toimi. Kohteesta tulee helposti hajuton, mauton ja mielikuvitukseton, kun pelataan liian varman päälle kaikilla osa-alueilla. Tekemällä niin sanottua peruskauraa kohde ei puhuttele itseasiassa ketään ja tällöin erottuminen markkinasta ei onnistu. Määrittelemällä potentiaaliset asiakasryhmät pystymme brändäämään hankkeet juuri kyseisiä kohderyhmiä kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi.

Tunnistamalla kohteellesi oikeat asiakkaat, pystymme myös määrittämään kohderyhmän käyttäytymistä, preferenssejä tai harrastuksia. Esimerkiksi lapsiperheet ovat kiinnostuneita leikkipuistojen ja koulujen läheisyydestä (käyttäytyminen),  eläkeläiset suosivat lähikauppoja (preferenssit) ja sinkut käyttävät usein paljon aikaa omiin harrastuksiin. Kilpailijat ovat varmasti kohdentaneet omat tuotteensa jo jollekin asiakassegmentille, mutta kohteellesi voi löytyä jopa asiakaskunta, jota ei ole vielä tarpeeksi huomioitu ja josta löytyisi potentiaalia.

Markkina-analyysi

Markkina-analyysissä perehdymme kohteesi maantieteelliseen mikro- ja makroympäristöön kattavasti. Mitä palveluita, työpaikkoja ja kulkuyhteyksiä kohteen läheltä löytyy? Mitä kilpailijoita alueella on nyt ja tulossa ja millainen on alueen maine ja hintataso? Miten alue on kehittymässä tulevaisuudessa ja miten tätä voidaan valjastaa markkinoinnillisesti? Millaisia ihmisiä ja perheitä alueella tällä hetkellä asuu ja millaisia asumisen trendejä alueella on nähtävissä?

Analyysistä on hyötyä koko hankkeen elinkaaren ajalle

Mikäli kohteella on oma brändi, suosittelemme aina laatimaan sille omat nettisivut. Jos kohteen markkinoinnissa käytetään kenties rakennuttajan tai kiinteistönomistajan brändiä, niin tällöin voidaan hyvin ohjata liikennettä myös kyseisen yrityksen sivuille tehtyyn kohdekokonaisuuteen. Tarvitsetko kohteellesi verkkosivut? Lue lisää toteutuksistamme täältä.

Voimme tehdä laajan kohde- ja markkina-analyysin kohteellesi jo hyvin aikaisessa vaiheessa hankesuunnittelua, jolloin analyysi toimii tärkeänä tukena arkkitehdin kohdesuunnittelulle. Teemme myös tutkimusta kohderyhmästä ja markkinasta aina ennen kun aloitamme jatkuvan markkinointiyhteistyön tai luomme kohteellesi markkinointiesitteen tai verkkosivut. Kohderyhmä- ja markkina-analyysin lisäksi meiltä saa konsultointiapua myös kohteen hinnoitteluun, pohjakuvien analysointiin sekä myyntistrategian muodostamiseen.

Kohderyhmä- ja markkina-analyysiä varten hyödynnämme Bo LKV:n kiinteistönvälittäjien kattavaa alue- ja markkinatuntemusta sekä Bo LKV:lla jo runsaasti olemassa olevaa dataa alueesta. Avoimen datan ja tilastotiedon lisäksi hyödynnämme toteutuneista asuntokaupoista kertynyttä dataa, sekä ennen kaikkea kokemusperäistä hiljaista tietoa. Analyysimme tukee teitä hankesuunnittelussa, oli kyseessä asuntojen pohjaratkaisujen suunnittelu, markkinan ja kohderyhmien segmentointi tai markkinointikanavien valinta. Selvitämme myös kaikki mahdolliset aluehankesuunnitelmat sekä teemme tarvittaessa kenttätutkimusta, kuten haastatteluja ja kyselyjä alueen olemassa oleville asukkaille. Asiakkaan kanssa järjestetään myös workshoppeja kilpailutekijöiden, myyntivalttien sekä markkinointikärkien määrittelemiseksi.

Lopputuotteena saat esityksen, josta käy ilmi kattava analyysi alueen nykyisestä asiakaskunnasta sekä potentiaalisista asiakkaista, kilpailijoista sekä alueen tunnuspiirteistä. Datalähtöinen projektin, markkinan ja kohderyhmien analysointi luo edellytykset onnistuneelle hankesuunnittelulle, markkinoinnille ja myynnille.

Kohderyhmä- ja markkina-analyysin hinta

Kohderyhmä- ja markkina-analyysit voidaan räätälöidä jokaisen tarpeisiin sopivalla laajuudella. Toisinaan riittää, että täydennetään jo olemassa olevaa analyysiä esimerkiksi markkinointitarkoituksiin ja joskus taas on tarvetta koko markkinan ymmärtämiselle. Markkina-analyysin ja kohderyhmämäärittely koostuu pdf-raportista ja sen esittelystä. Hinta määräytyy laajuuden ja tarkkuuden perusteella.

Tarvitsetko lisätuntemusta kohteesi kohderyhmiin ja markkinaan? Pohditko miten erottua joukosta? Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan miten kohteesi brändi saadaan puhuttelemaan nykyistä tai tulevaa asiakaskuntaasi.