Mies katsoo pohjapiirrustuksia

2D-pohjakuvat ja tilasuunnittelu

2D-pohjakuvat

Asuntojen ja toimistojen 2D-pohjakuvat ovat ostajalle tai vuokraajalle oleellinen osa päätöksentekoa, ja siksi niiden selkeydestä ja luettavuudesta ei voi tinkiä. Suosittelemme 2D-pohjakuvien tekoa aina kohteen brändin mukaisesti. Tämä tarkoittaa oikeiden värien käyttöä sekä mittojen, huonekalujen ja tekstien asettelua brändin ilmeen mukaisesti. Yhteneväinen ilme kohteen kaikissa dokumenteissa luo huolitellun ja loppuun asti suunnitellun vaikutelman loppuasiakkaalle.

Markkinointipohjakuvia varten tarvitsemme dwg- tai pdf- tiedostoiset pohjakuvat kohteesta sekä ohjeistuksen kohteen brändin väreistä sekä tyylistä. Valmiit pohjapiirustukset toimitamme aina asiakkaan tarpeiden mukaan pdf- tai jpg-tiedostoina.

Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta siitä, miten markkinointipohjakuvien kaunis ulkonäkö viimeistelee kohteen markkinointimateriaalin ja luo asiakkaalle viimeistellyn tunteen kokonaisuudesta.

2D-markkinointipohjakuva - Case Nrep Tikkurilan verraton

Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelussa toimitilan pohjapiirustukseen luodaan tilasovitus huonekaluineen ja huonejakoineen. Tilasovitus auttaa toimistovuokralaisia ymmärtämään tilojen mittasuhteet sekä luo ideoita sisustussuunnitteluun. Tilasuunnittelun yhteydessä voimme luoda myös sisustuksen moodboardit, 3D-visualisoinnit sekä muut markkinoinnin tuotteet.

Tilasuunnittelu alkaa ideoinnista ja luonnostelusta. Keskustelemme asiakkaan kanssa toiveet ja tarpeet läpi. Käymme keskustelua puhelimitse, sähköpostitse tai voidaan myös sopia palaverista.

Tämän jälkeen asiakas saa luonnoksen nähtäville. Luonnokseen annettujen kommenttien pohjalta päivitämme suunnitelmaa ja viimeistelemme tilasovituksen kohteen brändi-ilmeen mukaiseksi. Valmiit tilasuunnittelut toimitetaan asiakkaan toiveiden mukaan pdf- tai jpg-muodossa.

2D-pohjakuvien ja tilasuunnittelun hinta

Markkinointipohjakuvien hinta muodostuu tuotettavien 2D-pohjakuvien määrästä sekä siihen vaadittavien brändi-ilmeen aiheuttamasta editoinnista. Pohjapiirustukset valmistuvat niiden määrästä riippuen muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Tilasuunnittelun hinta on tuntiperusteinen, tarkoittaen sitä, että hinta muodostuu suoraan käytettävän ajan perusteella. Mitä useampi tai laajempi tila täytyy suunnitella, sitä enemmän siihen kuluu aikaa. Tilasuunnittelussa on hyvä huomata, että suunnitelma ei ole arkkitehdin tekemä, joten toteutusta varten täytyy suunnitelma vielä vahvistaa arkkitehdin kanssa.

Tilaa markkinointipohjakuvat asuntohankkeellesi tai tilasuunnittelu toimistotilojen vuokraukseen ottamalla meihin yhteyttä!