TALOUSTUTKIMUS

Välitysliikkeet tutkimuksessa – Bo pankkiriippumattomien ykkönen

Taloustutkimus Oy tutki syys-lokakuussa 2023 kuluttajien näkemyksiä ja mielikuvia kiinteistönvälitysyhtiöistä valtakunnallisessa tutkimuksessaan. 2500 haastateltavaa kuluttajaa oli valittu siten, että maantieteellinen, sukupuoleen, ikään ja muihin tekijöihin perustuva valinta vastasi tilastollisesti noin 4,4 miljoonan suomalaisen kuluttajan ääntä.

Kuluttajatutkimuksen kohteena oli 15 kpl tunnettuja suomalaisia kiinteistönvälitysyhtiöitä kuten OP Koti, Kiinteistömaailma, Huoneistokeskus, ReMax, Rive, Aktia, Solid House, Habita ja SP-Koti. Tutkimus on tehty edellisen kerran vuosina 2020 ja 2021. 

Bo oli tutkimuksen eri osa-alueet koostavan yleisarvosanan perusteella yleisarvosanaltaan koko tutkimuksen toiseksi paras ja pankkiriippumattomien toimijoiden ykkönen. ”Valtavan palkitsevaa saada tällainen kiitos suomalaisilta kuluttajilta, jotka näyttävät arvostavan laadukasta tekemistämme ja välittäjiemme asiantuntemusta. Toimimme selvästi suurimpia kilpailijoitamme suppeammalla alueella, joten sitä kovempi huomionosoitus saada tällainen sijoitus valtakunnallisessa tutkimuksessa. Tärkeässä 30–49-vuotiaiden ryhmässä olimme jopa valtakunnallinen ykkönen,” Bo LKV:n toimitusjohtaja Tuomo Räsänen kommentoi.

Tehdyn tutkimuksen rakenne perustui välitysliikkeiden arviointiin kahdellatoista osa-alueella, jotka koetaan merkityksellisimmiksi kiinteistönvälitysliikkeen valinnassa. Bo koettiin kaikkien osallistujien joukossa parhaaksi mm. mainonnan laadussa ja kiinnostavuudessa, kohdekuvien informatiivisuudessa, asumisen trendien tuntemuksessa sekä innovatiivisuudessa ja edelläkävijyydessä. Vankka kakkossija tuli mm. palvelun asiantuntevuudessa, jossa Bo oli nostanut arvosanaansa voimakkaasti vuosien 2020 ja 2021 tutkimuksista. Voimakkaimmin positiiviset mielikuvat painottuivat kautta linjan nuoremmissa ikäryhmissä ja jossakin määrin naisissa miehiä enemmän.

”Olemme aina tähdänneet siihen, että olemme toimialamme innovatiivinen uudistaja ja panostaneet voimakkaasti mm. visuaalisuuteen ja laadukkaaseen monikanavamarkkinointiin. Sikäli tulokset olivat hyvin loogisia. Mainio uutinen, että kuluttajat ovat nähneet myös palvelumme ja välittäjiemme asiantuntemuksen, joka luonnollisesti on onnistuneen asuntokaupan näkökulmasta valtavan tärkeä tekijä, erityisesti haastavassa asuntomarkkinassa,” sanoo Tuomo Räsänen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tuomo Räsänen, Bo LKV Oy, p. 040 718 2840

Bo koettiin kaikkien osallistujien joukosta parhaaksi mm. seuraavilla alueilla

Keskiarvo 1–5 (1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä)

Informatiivisimmat valokuvat

Innovatiivisin kiinteistönvälittäjä

Edelläkävijä, joka tuntee asumisen trendit

Laadukkain ja kiinnostavin mainonta