Kiinteistön ostaminen

Kiinteistön ostaminen eroaa monella tavalla asunto-osakekaupasta. Lue, mihin asioihin ostajan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ennen ostotarjouksen tekemistä sekä asuntokauppojen jälkeen.

Tutustu kohteeseen huolellisesti

Toisin kun asunto-osakeyhtiöissä, kiinteistöissä esimerkiksi omakoti- ja erillistaloissa vastaat ja pidät huolta talosta itse. Siksi huomiota kannattaa kiinnittää erityisen tarkasti ostettavan talon kuntoon sekä ikään. Ennen ostotarjouksen jättämistä pyydä välittäjältä ainakin seuraavat dokumentit: rakennuspiirustukset (ts. lupakuvat, jotka sisältävät julkisivupiirustukset, leikkauskuvan, pohjakuvan sekä asemapiirustuksen), kiinteistörekisteripaperit (jotka sisältävät lainhuutotodistuksen, rasitustodistuksen, kiinteistörekisteriotteen ja karttaliitteen), energiatodistuksen sekä mahdollisen maanvuokrasopimuksen, jos siis tontti on vuokrattu esimerkiksi kaupungilta. Huolehdi myös, että saat lopputarkastuspöytäkirjan, mikäli kyseessä on uudehko kiinteistö.

Vanhemman talon kohdalla on syytä kiinnittää huomio rakennustapaan ja tehtyihin remontteihin sekä niiden dokumentointiin. Edellä mainittujen papereiden lisäksi kysy mahdollisista tehdyistä remonteista sekä mahdollisista vahingoista. On myös hyvä kysyä, onko myyjä mones talon omistaja. Vanhemmissa taloissa omistaja on saattanut vaihtua useampaan kertaan ja tehdyistä remonteista ei ole välttämättä yhtä laajaa tai dokumentoitua tietoa kuin silloin, kun talo on ollut saman omistajan alla vuosikymmeniä. Ajantasaisen tiedon kiinteistön kunnosta ja korjaustarpeista saat teettämällä asuntokaupan yhteydessä kuntotarkastuksen.

Mieti kiinteistön kuukausimaksuja

Helposti voidaan kuvitella, että asunto-osakeyhtiössä asuminen on automaattisesti edullisempaa kun kiinteistöissä. Näin ei kuitenkaan läheskään aina ole.  Asunto-osakeyhtiössä isoissa huoneistoissa vastike voi helposti olla 300-400€/kk. Lisäksi tuleviin remonttien aikatauluihin tai toteutustapoihin voi vain rajallisesti vaikuttaa. Kiinteistössä vastaat itse omista vahingoista sekä kaikesta ylläpidosta, huollosta ja korjauksista. Kaikista kiinteistä maksuista saat hyvän läpileikkauksen tutustumalla myyntiesitteeseen. Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin:

Lämmityskustannukset: Maalämpö on suosituin ja varsinkin suurimpiin taloihin oivallinen sen edullisuuden ja ekologisuuden takia. Varsinkin sähkölämmitteisissä taloissa kannattaa kiinnittää huomiota myös tukeviin lämmitysmuotoihin esim. leivinuuniin, takkaan tai ilmalämpöpumppuun. Näillä kustannukset pienenevät roimasti niitä käyttämällä.

Kiinteistövero tai maavuokra: Kiinteistöä omistaessa maksetaan kunnalle aina kiinteistövero. Kun koti on vuokramaalla, maksetaan vuokranantajalle vuosittain maanvuokraa.

Pienimpiä maksuja kuukausittain on vesi- ja jätemaksut sekä valokuitu- tai kaapeliliittymien maksut. Kiinteistön kattava vakuuttaminen on lisäksi tärkeää, mutta vakuutusmaksujen hinnoissa saattaa olla suuria eroja.

Kiinteistön ostotarjouksen sitovuus

Kun teet tarjouksen kiinteistöstä, joka sijaitsee vuokratontilla, tarjous on sitova. Sitovuudella tarkoitetaan sitä, että mikäli jompikumpi osapuolista haluaa perääntyä kaupasta, tämän tulee maksaa tarjoukseen merkitty maksimissaan 10 prosentin sakkomaksu.

Omalla tontilla olevassa kiinteistössä tarjouksen sitovuus ei ole näin yksinkertainen, sillä maakaarilaki ei valitettavasti tunne tarjouksia. Tällöin ostotarjouksesta tulee samalla tavalla sitova ainoastaan, kun pyytää kaupanvahvistajaa vahvistamaan tarjouksen. Tällöin puhutaan esisopimuksesta. Sitä suositellaan etenkin siinä tapauksessa, että kaupanteko venyy  muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Kauppojen peruuntuessa osapuolet saavat vaatia toisiltaan esisopimukseen kirjoitetun sakon.

Huolimatta siitä, että vahvistaako tarjousta kaupanvahvistajalla, osapuolille jää korvausvelvollisuus toisiaan kohtaan. Osapuolet saavat edelleen periä mahdollisista aiheutuneista järjestelyistä kuten väliaikaisen asunnon vuokrista korvauksia.

Kaupantekotilaisuus ja lainhuuto

Kiinteistön kaupantekotilaisuus ei eroa muuten asunto-osakeyhtiön kaupantekotilaisuudesta kun että paikalla on yksi henkilö enemmän – kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistajaa tarvitaan vain kun myydään omalla tontilla sijaitsevaa kiinteistöä. Kaupanvahvistaja nimensä mukaisesti vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden siirron. Kaupanvahvistaja valvoo, että saantokirja on tehty laissa mainitussa määrämuodossa sekä sitä, että paikalla ovat kiinteistön oikeat omistajat. Ilman saantokirjan vahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja saa itselleen lainhuutoa. Kaupanvahvistaja tekee kiinteistönluovutusilmoituksen sekä lähettää kauppakirjan Maanmittauslaitokselle. Nykyään kaupanvahvistaja voi käynnistää lainhuudon hakemisen ostajien puolesta. Kaupanvahvistajalle suoritettava maksu on kiinteä 120 euroa, jonka maksavat ostaja ja myyjä puoliksi.

Lainhuuto eli kiinteistön omistussuhteen kirjaaminen tulee tehdä kuuden kuukauden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kiinteistön lainhuudon voi hakea suoraan Maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa. Kiinteistön varainsiirtovero on 4% kauppahinnasta, mikäli et ole ensiasunnon ostaja.  Toisin kun asunto-osakeyhtiö kaupassa, kiinteistönvälittäjä ei valvo varainsiirtoveron maksamista. Lainhuutoa ei kiinteistöön saa, jos ei ole maksanut varainsiirtoveroa, joten siksikin se on hyvä hoitaa mahdollisemman pian kaupanteon jälkeen. Varainsiirtoveron maksun yhteydessä ostajan täytyy myös tehdä varainsiirtoveroilmoitus verottajalle.

Oma koti vielä myymättä?

Tarjoamme asunnon myyntiin enemmän. Kokonaisvaltainen osaamisemme asuntojen myynnissä ja markkinoinnissa johtaa onnistuneeseen asuntokauppaan sekä parhaaseen asiakaskokemukseen.