Kiinteistönvälitysalan tutkinnot ja nimikkeet

Kiinteistönvälityksen ammattilaisilla on käytössään lukuisia eri nimikkeitä. Tiedätkö, mitä kukin merkitsee? Esittelemme yleisimmät kiinteistönvälittäjiemme nimikkeet sekä avaamme niiden taustalta löytyvää koulutusta.

Yleisimmät välitysalan ammattinimikkeet

Asuntomyyjä ja myyntineuvottelija

Asuntomyyjä ja myyntineuvottelija ovat nimikkeitä, joita voivat käyttää ne henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet kiinteistönvälitysalan tutkintoa tai ammattipätevyyskoetta. Alan tutkintojen puuttumisesta huolimatta asuntomyyjillä ja myyntineuvottelijoilla voi olla taustallaan jo rutkasti myyntikokemusta ja kovan luokan ammattitaitoa. Asuntomyyjän ja myyntineuvottelijan nimikkeet eivät siis aina tarkoita, että kyseessä olisi aloitteleva tekijä.

Laillistettu kiinteistönvälittäjä ja laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä

Laillistettu kiinteistönvälittäjä eli LKV on nimike, jonka varmasti monet tunnistavat, sillä onhan kyseessä alan yleisin nimike. LKV-pätevyyskoe mittaa välitysalan lainsäädännön tuntemusta ja siinä ratkotaan laajasti alaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Pätevyyskokeen hyväksytysti suorittanut henkilö voi virallisesti käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä.

Laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä eli LVV on asunnon vuokraukseen liittyvien asioiden ja säädösten ammattilainen. LVV-pätevyyskoe keskittyy pääasiassa vuokravälitystoiminnan kysymyksiin. LKV- tai LVV-pätevyyden hyväksytysti suorittanut henkilö voi käyttää nimikkeitä vuokrahuoneiston välittäjä ja asunnonvälittäjä.

Vuodesta 2016 lähtien vähintään puolella välitysliikkeen välittäjistä tulee olla joko LKV- tai LVV-pätevyys. Tämän toteutumista valvovat Aluehallintovirastot. LKV- ja LVV-kokeiden järjestäjänä toimii Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta.

Kiinteistönvälitykseen suuntautuva liiketoiminnan ammattitutkinto & kiinteistöedustajan tutkinto

Kiinteistönvälitykseen suuntautuva liiketoiminnan ammattitutkinto eli KiLAT tarjoaa väylän kiinteistönvälitysalan ammattilaiseksi. KiLAT on näyttötutkinto, jossa välittäjän osaamista arvioidaan aitojen työtehtävien kautta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää siis alan työpaikkaa. KiLAT-koulutusta järjestävät useammat eri tahot.

Kiinteistöedustajan tutkinto eli KED soveltuu parhaiten alalle aikoville ja alalla juuri aloittaneille. Koulutuksen pääpaino on kiinteistönvälitystyön toimintaa säätelevässä lainsäädännössä. KED-koulutusohjelman toteuttajana toimii Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Sekä KiLAT että KED tukevat LKV- ja LVV-kokeisiin valmistautumista.

Tuemme välittäjiemme ammattitaitoa

Nimikkeestä ja tutkinnosta riippumatta jokaisen välittäjän tulee ylläpitää ja kehittää omaa ammattipätevyyttään. Tämä tapahtuu osallistumalla säännöllisesti ajankohtaisiin koulutuksiin, joissa käsitellään muun muassa lainsäädäntöä.

Bo järjestää säännöllisesti työntekijöilleen koulutuksia lakimuutoksista ja Hyvän välitystavan ohjeen päivityksistä. Bo myös mahdollistaa työntekijöidensä myyntitaitojen kehittymisen sisäisten koulutusohjelmien kautta.

Jatkuva kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen antavat välittäjille itsevarmuutta, joka näkyy asiakkaillemme luotettavana ja asiantuntevana palveluna sekä erinomaisina myyntituloksina. Kun olet myymässä asuntoasi, löydät meiltä välittäjän, jonka voit aidosti tuntea omaksesi.

Haluatko osaksi ainutlaatuista tarinaa?

Bo:n tekee ihmiset. Tiimimme koostuu yli 240:sta ammattilaisesta, jotka yhdessä luovat päivittäin suomalaisen kiinteistönvälityksen menestystarinaa. Me luomme asiakkaillemme hyviä kokemuksia, erinomaisia kauppoja sekä itsellemme vahvan kilpailuedun alalla.