Vastuullisuus

Ihanaa asumista vastuullisesti

 Ihana asuminen on Bo:ssa aina merkinnyt niin estetiikkaa, designia, tunnelmaa kuin emootiotakin. Samalla haluamme sen olevan myös vastuullista. Vastuullisuusajattelumme nojaa arvoihimme, joita ovat edelläkävijyys, luotettavuus, läpinäkyvyys ja yhdenvertaisuus. Haluamme olla asiakkaillemme vastuullinen valinta, kun he toteuttavat asumisen unelmiaan.

Arvomme

Näin vastuullisuus näkyy arjessamme

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Noudatamme hyvää välitystapaa. Olemme sitoutuneet toimimaan välitysalaa koskevan lainsäädännön sekä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunnan laatiman Hyvän Välitystavan ohjeen mukaisesti.

Olemme Avainlippu -yritys. Bo Family Group Oy:n omistuspohja on 100 % suomalainen ja pääomistaja on kotimainen Saari Partners. Työllistämme yli 250 henkilöä Suomessa.

Meillä on Design from Finland -tunnus. Se kertoo meidän panostaneen edelläkävijänä kotimaiseen muotoiluun. Arjessa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että stailaamme jokaisen myynnissä olevan asunnon. Nostamme esiin kotimaisia suunnittelijoita, tuotteita sekä yrittäjiä mm. Bo Living -sisällöissämme.

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolella. Yhteistyökumppanimme ovat hyvämaineisia, laadukkaita ja edustavat kanssamme samoja arvoja. Esimerkiksi jokainen asiakasetukumppanimme on kotimainen yritys.

Ympäristövastuullisuus

Tiedämme, mistä hiilijalanjälkemme koostuu. Käynnistimme syksyllä 2021 selvitystyön hiilijalanjäljestämme Gaia Consultingin kanssa, joka on yksi Suomen arvostetuimmista vastuullisuuskonsulteista. Selvityksessä Bo:n hiilijalanjälki laskettiin ja merkittävimmät vähennyskohteet tunnistettiin. Tämän ansiosta voimme parantaa omaa toimintaamme. 

Panostamme digitaalisiin työkaluihin ja digitaaliseen kaupankäyntiin. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme erinomaisesti ja samalla vähentämään päästöjä, joita syntyy muun muassa matkustamisesta ja tulostamisesta. Vuonna 2021 asuntokaupoistamme 35 % oli digitaalisesti toteutettuja DIAS-kauppoja.

Toteutamme Bo Living -lehden hiilineutraalina painotuotteena. Kahdesti vuodessa ilmestyvä lehti on yksi Bo:n merkittävimpiä vuosittaisia markkinointipanostuksia. Painetun lehden lisäksi lukijan on mahdollista valita lehden lataaminen digitaalisesti verkkosivuiltamme. Lehti on ollut hiilineutraali vuodesta 2021 alkaen.

Annamme vastuullisia asiakaslahjoja. Panostamme asiakaslahjoissa kotimaisiin yrityksiin ja mahdollisuuksien mukaan kotimaiseen tuotantoon. Tuotteiden valinnoissa on kiinnitetty huomiota laatuun, vastuulliseen tuotantoon ja materiaaleihin. Mukana on uniikkia ja kotimaista suunnittelua sekä käsityötä.

Kiinnitämme huomiota ostamiemme palveluiden päästöihin. Suosimme voimakkaasti vähäpäästöisiä yrityksiä sekä valmiiksi kompensoituja tuotteita ja palveluita. Vuonna 2022 siirryimme käyttämään kaikissa yrityksen diesel-pakettiautoissa Nesteen MyDieseliä ja näin leikkaamme jopa 90 % niiden aiheuttamasta hiilijalanjäljestä.

Sosiaalinen vastuullisuus

Edistämme hyvän asumisen kokemusta. Kaikkien ammattilaistemme osaamisen ytimessä on ymmärrys ihmisten asumisen toiveista ja tarpeista. Haluamme hyödyntää tätä osaamista tekemällä rahalahjoituksia ja yhteiskunnallisia tekoja, joissa asuminen on keskiössä. Yhteiskuntavastuutekojamme tukevat myös lukuisat yhteistyökumppanimme tuote- ja materiaalilahjoituksin.

Kannustamme työntekijöitämme kehittämään itseään ja työyhteisöä. Mahdollistamme jatkuvan oppimisen työntekijöillemme koulutusten avulla ja osallistamme henkilöstöä työyhteisön kehitykseen. Teemme vuosittain Siqni-henkilöstökyselyn, jolla kartoitamme yrityksemme kehityskohtia. Vuonna 2021 & 2022 meille on myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti, joka ansaitaan, kun työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Pidämme huolta työntekijöimme hyvinvoinnista. Vuonna 2022 paransimme entisestään toimistojemme viihtyvyyttä ja työergonomiaa. Tarjoamme työntekijöillemme Epassi-palvelun sekä mahdollisuuden sähköpyörän käyttöönottoon. Lisäksi vietämme yhteistä aikaa niin palaveribrunssien kuin Bo Awards -juhlien merkeissä.